Предимство на членство


Всички асоциирани членове/фирми вносители или производители на продукти, или апаратура имате следните права свързани с реклама в нашите информационни канали:
Всяка календарна година имате право на две публикации, реклама на продукт, терапия или събитие, които са напълно безплатни.

Следващите публикации, до шест на брой(две безплатни и четири платени) се заплащат както следва:

Публикация в завършен вид и снимков материал – 50лв.
Излъчване онлайн на събитие или семинар – 150лв.
Информационни съобщения (промяна на търговско наименование, промени в екип, промяна на седалище и др.) – 30лв.

Информацията за публикациите се приемат от Деница Даскалова (сътрудник на АКБ) –
тел/Viber: 0895 02 06 80
имейл: akb14012020@gmail.com

Уведомяваме Ви, че всяка публикация подлежи на одобрение от УС на АКБ. И се планира предварително от групата за „Медийна активност“. Информация относно провеждане на обучение и сертификация на специалисти ще бъде разглеждана според изискванията на МОН и НАПОО изписани в ЗПОО и в ДОС за професия козметик.
Молим Ви, ако искате да публикувате нещо в Членската група, да го координирате с нас, тъй като всички постове се планират предварително, за да не се губи важна информация.