ВАЖНО! За всички настоящи и бъдещи колеги козметици!

За АКБ един от най-важните приоритети е популяризирането на добрите практики. Според нас на едно от първите места стои обучението на козметиците – както началното, така и надграждащото. Центровете за професионално обучение /ЦПО/ и професионалните гимназии са единствените легитимни места, където се провеждат обучения на козметици за втора квалификационна степен или за част от професия „Козметик“.

НАСТОЯЩАТА ПУБЛИКАЦИЯ ЩЕ Е ОТ ПОЛЗА ЗА ВСИЧКИ НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ КОЛЕГИ!

НАПОО (Национална агенция за професионално образование и обучение) е ведомството, което издава лицензии на ЦПО. Всички легитимни ЦПО са качени в списък на сайта на НАПОО.

https://www.navet.government.bg/bg/registar-na-tsentrovete-za-profesiona/

Само центрове със статус ,,активна“ имат право да провеждат обучения и да издават удостоверения за част от професията или свидетелство за завършена СПК (степен на професионална квалификация), за козметиците може да бъде втора или трета. Има и четвърта, която е преподавателска и се изучава в колеж. Важно е преди да изберете ЦПО да поискате номера на лицензията (всеки има такъв) и да проверите статуса му в ИС на НАПОО.

ВНИМАВАЙТЕ ЗА КАКВО ОТДЕЛЯТЕ ВРЕМЕ И СРЕДСТВА!

Списъкът със статуса на ЦПО се обновява всяка година от НАПОО. За всички бъдещи и настоящи колеги, АКБ изготви списък с ЦПО с отнети, прекратени или заличени лицензии, които обучават по професия КОЗМЕТИК.

Ако имате въпроси, пишете ни на сайта на АКБ в рубриката „Вие питате – АКБ отговаря“.

https://www.navet.government.bg/bg/izdavani-ot-tspo-dokumenti-za-profesio/?fbclid=IwAR0o1Rn7sUWkDAAsvWR8vvzquXnc3LzDopqnkk63yeTfkCWwENw38csaNmA

Прилагаме и списък на ЦПО-та с отнети лицензи:

ЦПО-с-отнета-лицензия

 

 

 

960 506 Асоциация на козметиците в България