ВАЖНО! За всички настоящи и бъдещи колеги козметици!

За АКБ един от най-важните приоритети е популяризирането на добрите практики. Според нас на едно от първите места стои обучението на козметиците – както началното, така и надграждащото. Центровете за професионално обучение /ЦПО/ и професионалните …

Как да избера на какъв форум, конференция или друго събитие да присъствам?

Понякога събитията, на които сме поканени за участие са наистина много, в някои от случаите се припокриват като дати на провеждане, ето защо е важно да знаем как да подберем тези, на които наистина искаме …

КЪДЕ ДА УЧА КОЗМЕТИКА?

Обръщаме се към вас, мили момичета (а защо не и момчета), които искате да изучавате професията козметик. Преди да потърсите курс по козметика, отговорете си на следните въпроси: Защо искам да стана козметик? а) Защото …