КОИ СА СТЪПКИТЕ КЪМ УСПЕШЕН БИЗНЕС?

Всеки начинаещ козметик, който е решил да поеме по пътя на тази нелека, но прекрасна професия, трябва да е наясно с какви трудности и проблеми ще се сблъска, преди да успее да се наложи като …