ВАЖНО! За всички настоящи и бъдещи колеги козметици!

За АКБ един от най-важните приоритети е популяризирането на добрите практики. Според нас на едно от първите места стои обучението на козметиците – както началното, така и надграждащото. Центровете за професионално обучение /ЦПО/ и професионалните …

ПОЛИ АНГЕЛОВА: „ПО ВРЕМЕ НА ИЗПИТА ВИДЯХ ЗАВЪРШЕНИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ“

Продължаваме ексклузивното интервю с г-жа Поли Ангелова, член на изпитната комисия в ЦПО „Училище по козметика Selvert Bulgaria“. Г-жо Ангелова, как се представиха курсистите по време на практическия изпит? Аз съм приятно изненадана от нивото …