Сертификат за пряко членство на АКБ в БТПП за 2021 година

АКБ вече притежава сертификат за пряко членство в БТПП за 2021 година. https://www.bcci.bg/cert/display/205982141/2021

БТПП изказва благодарност на АКБ за доброто сътрудничество и дава възможност за активно ползване на предоставяните от Българската търговско-промишлена палата услуги, както и да участва в организираните мероприятия. БТПП е отворена за предложения за усъвършенстване, доразвиване и обогатяване на услугите на Палатата, а също и за разработване на нови услуги, полезни за дейността на АКБ.

250 250 Асоциация на козметиците в България