Павлина Ангелова

Павлина Ангелова, гр. София.

Работя като козметик и управител на козметичен център Витал Сън Център.

Моят стаж като козметик е 26 години.

1170 1501 Асоциация на козметиците в България