Първа отчетно-дискусионна среща на АКБ

УВАЖАЕМИ КОЗМЕТИЦИ,

Обръщаме ви специално внимание на една изключително важна тема, която е свързана с актуализиране на ДОС (държавен образователен стандарт) за придобиване на квалификация по професията КОЗМЕТИК, представена от г-жа Ирина Димитрова, главен експерт в НАПОО.

С удоволствие ви съобщаваме, че г-жа Боряна Драганова е член на работната група към НАПОО за актуализиране на ДОС.

Най-актуалната информация и въпросите, касаещи всички ЦПО-та ще откриете във видеото.

ЗАЩОТО ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ!

https://youtu.be/hIajPbVRjw8

379 379 Асоциация на козметиците в България