Първа отчетно-дискусионна среща на АКБ

В това видео можете да се запознаете с ЕТИЧНИЯ КОДЕКС на АКБ, който беше приет в рамките на първата отчетно-дискусионна среща на асоциацията.

https://youtu.be/c3v7aVKGyA0

379 379 Асоциация на козметиците в България