Организация, защитаваща интересите на правоспособните козметици

Само девет дни след своето учредяване, Асоциацията на козметиците в България (АКБ) доказа, че козметичният бранш има нужда от организация, която да защитава интересите на правоспособните козметици в страната.

Редица колеги от Стара Загора споделиха, че при проверка от регионалните инспектори на РЗИ Стара Загора имат еднотипни предписания, базирани на Наредба 9, чл. 2, т. 2.1 за придобиване на професионална квалификация „козметик“ от Държавния образователен стандарт. Колегите бяха основателно притеснени, както от предписанието за работа под лекарски надзор за работа с козметични апарати, така и с крайния срок – 31.01.2020г.

АКБ, създадена с цел да подкрепя козметиците в България, изпрати писмено искане до НАПОО (Национална Агенция за Професионално Образование и Обучение) и РЗИ – София за официално становище по въпроса. Запитванията са получени и имат входящ номер, но все още очакваме официален отговор.

На 23.01.2020 се проведе среща на козметици от Стара Загора с представители на РЗИ-Стара Загора, във връзка с издадени предписания от регионалните инспектори на базата на чл.2, т.2.1. от Наредба 9 за придобиване на квалификация по професия козметик. Асоциацията на козметиците в България, в лицето на Татяна Викторова, председател на управителния съвет, и Кристина Александрова, член на управителния съвет, се присъединиха към срещата в подкрепа на колегите.

На срещата с представители на РЗИ – Стара Загора присъстваха д-р Елена Канева, зам. директор на РЗИ – Стара Загора и петима представители на РЗИ – Стара Загора. В хода на дискусията се установи, че са налице различия в тълкуването на чл.2, т.2.1. от Наредба 9 за придобиване на професионална квалификация „козметик“ от Държавния образователен стандарт. В козметичния салон козметикът с придобита степен на професионална квалификация прилага процедури с козметична цел (разкрасяване и поддържане на кожата в добро състояние), а не с лечебно-физикална, рехабилитационна или друга лечебна цел. Използват се професионални козметични продукти, козметично оборудване и апаратура (регистрирана като такава), с които се извършват козметични процедури. И не би трябвало тези козметични апарати да попадат в графа „преформирани физикални фактори“, с които се работи под лекарски контрол. Налице е и друго противоречие с издадените предписания, а именно, че по Закона за лечебните заведения, лекарят-специалист може да осъществява лечебно-диагностична дейност само в лечебни заведения, регистрирани по действащия закон в Република България, а не в козметични центрове…Как тогава козметикът, извършващ своята дейност в козметичен салон, ще трябва да работи под лекарски контрол?…

В своята работа козметикът използва козметична апаратура с разкрасителна, а не лечебна цел, следователно текстът от Наредба 9 за преформираните физикални фактори би трябвало да се отнася за физиотерапевти и кинезитерапевти, а не за козметици, работещи в козметични салони, студия, центрове.

Представителите на РЗИ – Стара Загора дадоха обещание, че ще разгледат отново всички случаи на издадени предписания на козметични салони и в петдневен срок ще уведомят за взетите нови решения. Ние от Асоциацията на козметиците в България АКБ се надяваме до тогава да получим и официално становище от НАПОО и РЗИ – София

След такъв ден като вчерашния, ние сме удовлетворени от положените усилия и постигнатите резултати, и благодарим на колегите от Стара Загора за оказаното ни доверие.

Асоциацията на козметиците в България АКБ ще реагира на всеки спорен казус, възникнал в процеса на работа на правоспособните козметици в България, защото смисълът на основаването на АКБ е точно това! Надяваме се да спечелим вашето доверие, колеги, защото НИЕ ВЯРВАМЕ, ЧЕ ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ!

379 379 Асоциация на козметиците в България