Николета Иванова

Николета Иванова, гр София

Николета е медицински козметик – работи в сферата от 2001г. след завършен курс в Център за професионално обучение. Завършила е Частен Професионален Колеж – Делта през 2004г. със специалност „Мениджмънт и управление на козметичен център“. Завършва Медицинска козметика към Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ София през 2017г. Към този момент прави магистратура по Медицинска козметика във „Факултета по обществено здраве“. Освен като терапевт тя е и управител на In Beauty, ръководи екип от амбициозни професионалисти в сферата.

Николета Иванова е представител от името на АМК. След отправената към тях покана, за присъствие в управителният съвет на бъдещата Асоциация на Козметиците в България, както и след гласуване на Управителният съвет – Асоциацията на Медицинските Козметици избра за представител Николета Кирилова Иванова.

640 960 Асоциация на козметиците в България