Ние сме АКБ

УВАЖАЕМИ КОЗМЕТИЦИ,

В поредица от видеоматериали ще ви представим цялата дискусионна среща на Асоциация на козметиците в България – АКБ, която се проведе на 05 юли 2021 г. в София, за да сте наясно със структурата и целите на асоциацията, както и какви предимства ви предоставя членството в АКБ. Всеки козметик, който иска да бъде своевременно запознат с най-новите държавни регулации в beauty бранша, нормативните документи и какво произтича за beauty бранша от ЕВРОСТАНДАРТ EN 17 226 – услуги в салоните за красота, може да се присъедини към нас и да следи публикациите ни в сайта на АКБ, както и в специалната ни група във фейсбук
ИНФОРМАЦИОННА ГРУПА НА АКБ – АСОЦИАЦИЯ НА КОЗМЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ.


УВАЖАЕМИ КОЗМЕТИЦИ,

Представяме ви откриването на ПЪРВАТА ДИСКУСИОННА СРЕЩА на Асоциация на козметиците в България – АКБ, която се състоя в голямата бизнес зала на Софарма Ивент Център, София.

Срещата бе открита от г-жа Боряна Драганова, зам.-председател на АКБ, която представи програмата на събитието, събрало членове на АКБ, фирми-асоциирани членове и козметици от цяла България. Г-жа Драганова обърна внимание на необходимостта от силна браншова организация, защитаваща интересите на всеки козметик и представи гост-лекторите, ангажирани с разглеждането на най-актуалните в момента теми, които вълнуват всеки специалист в beauty бранша.

Запознайте се с пълния видеоматериал:


УВАЖАЕМИ КОЗМЕТИЦИ,

Дискусионната среща продължи с изказването на г-жа Павлина Спасова, член на УС на АКБ, която сподели как е избран председателят на АКБ – Татяна Викторова и сподели: „Нека обърнем внимание, че проблемите в нашия бранш са много сериозни и призовавам всички козметици, които упражняват професията си с огромна любов, да обединим усилия и енергия, за да създадем точни и ясни правила и стандарти за издигане на имиджа и на нивото на услугите за красота.“

Представяме ви г-жа Татяна Викторова, председател на АКБ, която разказа за учредяването на асоциацията след сериозно обсъждане и дискусия в козметичната общност и запозна присъстващите със структурата и целите на АКБ, представи Управителния съвет, Контролния съвет, Етичния съвет и Етичната комисия, като обясни значението на слогана на АКБ, а именно „Заедно можем повече“.

„Трябва да защитим имиджа на българския козметик, защото ние имаме традиции, история и добри практики, които да съхраним и предадем във времето. Когато сме заедно, можем да променим всичко, което ни пречи да работим спокойно. Изключително важно е АКБ да има екипно, а не еднолично управление.“, подчерта Татяна Викторова.

Йорданка Трифонова от Айтос, председател на Етичния съвет, представи членовете на Етичната комисия, състояща се от 13 души, които са от различни области на България, за да може своевременно да се реагира при възникални казуси. Основна цел на Етичния съвет е повишаване качеството на работа и издигане имиджа на професията Козметик.

Можете да се запознаете с целия видеоматериал:


УВАЖАЕМИ КОЗМЕТИЦИ,
Представяме ви фирмите-асоциирани членове на АКБ, важни партньори на асоциацията, без които е невъзможно да има както добри практики на търговия, така и отлично ниво на обучение на начинаещите в професията Козметик.

Представителите на фирмите-асоциирани членове на АКБ представиха накратко своята дейност и се аргументираха защо са решили да се присъединят към Асоциацията на козметиците в България и да подкрепят нейните цели и идеи.

Запознайте се с видеоматериала:


УВАЖАЕМИ КОЗМЕТИЦИ,

Продължаваме с представянето на фирмите-асоциирани членове на АКБ, важни партньори, които подкрепят каузата и целите на асоциацията, а именно: утвърждаване на добрите практика, издигане имиджа на професията Козметик в България и утвърждаването на национални стандарти за упражняване на тази нелека професия. Представителите на фирмите-асоциирани членове на АКБ представиха накратко своята дейност и се аргументираха защо са решили да се присъединят към Асоциацията на козметиците в България и да я подкрепят изцяло. „Важно е да подкрепим АКБ, защото всъщност промяната започва от нас“, споделиха някои от представителите на фирмите-асоциирани членове на АКБ.

Г-жа Милка Кънева, управител на колеж „Богоя“, сподели: „Нашите преподаватели умеят да предадат адекватно не само учебния материал за професията Козметик, а и своята професионална компетентност на обучаващите се. Още на първото събрание на АКБ на мен силно впечатление ми направи пламъка в очите на всички козметици-учредители. Убедена съм в постигането на нашите общи цели и мисля, че всеки проблем може да бъде успешно решен.“

Запознайте се с видеоматериала:

379 379 Асоциация на козметиците в България