Насоки от АКБ за работа при епидемична обстановка за COVID 19

НАСОКИ ЗА РАБОТА НА САЛОНИТЕ ЗА КРАСОТА ПО НАМАЛЯВАНЕ И/ИЛИ ЕЛИМИНИРАНЕ НА РИСКА НА РАБОТНИТЕ МЕСТА, ОТНОСНО ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА И ПРЕДПАЗВАНЕ ЗАРАЗЯВАНЕ ОТ КОРОНАВИРУС/COVID-19/

Насоките са изработени и препоръчани от Асоциация на козметиците в България по препоръка и с указанията на МЗ и РЗИ, като са взети предвид Заповед РД-01-124/13.03.2020г. от Закона за задравето във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и на Националния оперативен щаб.

Препоръчваме Ви да се запознаете с разработения от МЗ, Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия

 • Стриктно спазване на Наредбите на РЗИ касаещи салоните за
  красота.
 • Създаване на организация за запознаване на работещите в салона с рисковете и опастностите от създалата се обстановка. (Инсруктаж на персонала за работа в епидемиолочна обстановка)
 • Поддържане на условия за спазване на добра лична хигиена, работно облекло (подсигурете си няколко работни облекла, желателно е да са с дълги ръкави за смяна за различните дейности). Работете с прибрани коси.
 • Осигуряване на ЛПС за защита на горните дихателни пътища. (препоръчваме ползването на маски със висока степен на защита и в зависимост от вида им да бъдат подменяни според инстукциите им за употреба)
 • Осигуряване на други необходими ЛПС (ръкавици, очила, шлемове и др., в зависимост от дейността)
 • Осигуряване на дезинфекциращи препарати за лична употреба.
 • Работните помещения се проветряват често (през час или ако е възможно по-често)
 • Осигуряване на дезинфекциращи препарати за дезинфекция на работните помещения, плотове, повърхности и инструменти (изготвяне на грфик за неколкократно дезинфекциране на пода. Работните плотове, повърхности и инструменти и апаратура се дезинфекцират след всеки клиент) ВНИМАНИЕ: За апаратите ползвайте препоръчан от
  производителя начин или продукт за дезинфекция.

ПОЛЕЗНО:
(Препоръчано от Лина Маймарова)

Във връзка със запитвания към мен като директор на технологичен и производствен отдел на Лидера, искам да ви запозная какво е важно, когато купувате дезифектант. Ако дезифектантът е с активно вещество спирт (етилов алкохол, денатуриран спирт), моля, проверете на етикета какво е съдържанието на спирт. За добрия дезифектант е характерно следното:

 1. Спиртът (Етилов алкохол, денатуриран спирт) трябва да е с висок градус мин. 99 об.%, т.е. да не е разреден.
 2. Съдържанието на такъв високоградусен спирт в продукта да е над 70%. Т.е. трябва неразреденият спирт да е поне 70 грама във 100 грама продукт. Може да попаднете на продукт, при който да е написано, че съдържа 70% спирт, но пък спиртът да е разреден и тогава продуктът пак няма да е ефикасен.
  Дезифектантът може да има друг активен аген с антивирусен или бактерициден характер. Бактерицидните препарати не винаги са антивирусни. Имайте предвид, че според СЗО продукти с над 75% етилов алкохол в състава си са препоръчителни за антивирусна защита.
  За ръце предпочитайте стабилни гелове, а не чист спирт или друга течност, като времето на експозиция е минимум 60 секунди. Гелът остава за подълго и е по-надежден. Използването на водка и ракия не е препоръчително за дезинфекция на ръце и повърхности, защото те са само 40%.
 • Ограничаване на достъп на множество хора в затворено помещение. (не повече от двама души в работно помещение)
 • Изаработване на график на записване на клиентите (индивидуално във всеки салон, с оглед на квадратурата на обекта и броя на специалистите работещи в него така, че да има по един клиент при специалист. Да се спазва отстояние от 2м. при повече от един
  работещ в помещението (маникюр, фризьор…) да няма чакащи. След всеки клиент се оставят 15мин. за дезинфекция и проветряване.)
 • За собствениците на салони с повече от един служител (да се обърнат към службите по трудова медицина, към които имат договори.
  Трябва да Ви изпратят набор от документи във връзка с извънредната ситуация. Към тях можете да се обърнете за съдействие, ако имате някакви притеснения и неясноти относно организацията на работата в студиото Ви.)
 • Въвеждане на филтър в салона (попълване от клиента на декларация за удостоверяване на клинично здраве).
 • При записване на часове информирайте клиентите, че:
  1. Трябва да са в добро клинично здраве.
  2. Да идват в салона с ЛПС (маска, ръкавици).
  3. Да идват точно за часа си.
  4. Да не водят със себе си придружители
 • Съблюдавайте всеки клиент при идване в салона да измива ръцете си с топла вода и сапун. След което му предложете гел за дезинфекция.
 • Препоръчваме Ви да минете на график с намалено работно време. Ако имате служители или Вие сте с хронично заболяване, което е рисково при заразяване с Корона вирус, Ви препоръчваме да не работи, поне до края на стриктната карантина.
 • В случаите на извършване на мобилна услуга, да се използват еднократни материали, задължително калцуни, чисто работно облекло за всяко посещение, както и да се изиска от клиента да е извършил предварителната дезинфекция на помещението. Носенето на
  еднократни ръкавици, маски и дезинфектант са задължителни. Декларация от терапевта, че е здрав и не е в контакт със заразени, както и че не е под карантина. Декларация на клиента за същото. По един екземпляр да остава в двете страни. Декларация за съхранение на личните данни от клиента. (еднократно)

ОБОБЩАВАНЕ НА НАСОКИТЕ:

 • Спазване на изискванията на РЗИ за безопасни условия на труд.
 • Добавя се задължителната работа с ръкавици и маска при всеки клиент и за всяка процедура.
 • Предварителен филтър на клиентите относно тяхното здравословно състояние (декларация)
 • График на записване на клиенти, с минимум 15мин. време за дезинфекция и проветрение.
 • Многократната засилена дезинфекция на повърхностите, вратите и пода.

Колеги, ние от АСОЦИАЦИЯ НА КОЗМЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ знаем, че въпреки прекалено близкия и дълъг контакт с клиента, което е предпоствка за заразяване, спазвайки всички насоки изписани по-горе, ще запазим здрави нашите клиенти и нас самите. Ние сме сигурни, че ще ги спазваме, защото в козметичния бранш в България работим сериозни и отговорни професионалисти, които вече доказахме това затваряйки кабинетите си за две седмици, а някои и повече без да сме задължени да го правим.

2560 852 Асоциация на козметиците в България