Милена Петкова

Милена Петкова, гр. София

Милена е с 17 год стаж като козметик. Завършила е трета квалификационна степен към ЦПО. Две години е била национален тренер на NATURA BISSE и Mesoestetic за България.

За работата си като козметик, Милена казва:

„Избрах тази професия чисто интуитивно. Не съм я мечтала от дете. Но колкото повече навлизах в нея и учех, толкова повече разбирах, че това е моето място и не си представям да се занимавам с нещо друго. Убедена съм, че с много от нас е така. И само при мисълта, че може нещо или някои(извън мен самата) да ме постави в положение да не мога да правя това, което най много обичам, силно се мотивирам да работя за това, да се защитят с ясни правила и регламенти възможността да упражнявам моята любима професия, да надграждам, разширявам и защитавам знания и умения. Убедена съм, че по голямата част ме разбирате. Ако ние сами не си сложим ред и правила ще ни ги сложи някой друг и то, без да ни пита и да се интересува какво е за нас нашата професия.“

2243 2560 Асоциация на козметиците в България