Лилия Георгиева Паскова

Лилия Георгиева Паскова е козметик с над 16 годишен опит в сферата на козметиката , естетиката и преподаването. Собственик е на обучителен център във Варна, който успешно функционира от 12 г.

1784 2367 Асоциация на козметиците в България