Лазери

ЗНАЕМ ЛИ ВСИЧКО ЗА ЛАЗЕРИТЕ? КЛЮЧОВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕФЕКТИВНА И БЕЗОПАСНА РАБОТА В КАБИНА.

 

Анкета

 

  1. Вие предлагате, притежавате или се интересувате да закупите апарат за:
  1. Премахване на нежеланото окосмяване2. Третиране на различни кожни състояния/несъвършенства3. Друго
  2. Към кой от лазерните апарати е насочен вашия интерес и искате да знаете повече за него (възможност за обучение, физиологично въздействие, технически параметри, документация и т.н.):
  1. Диоден лазер2. Александритен лазер3. Yag лазер4. Студени лазерни системи5. Други
  3. Кои според вас са най-важните аспекти за безопасна, ефективна и законна работа с лазерни системи?
  1. Нормативни изисквани за работа с лазерни и IPL системи2. Обучение за работа3. Документи за безопасност и регистрация на апарата4. Гаранция и сервизна поддръжка5. Другo
  4. Какви са критериите, по които избрахте/търсите вашата машина
  1. Цена2. Репутация на апарата3. Технически параметри4. Осигурено обучение, гаранция, техническа поддръжка от търговеца5. Други
  5. Имате ли притеснения/въпроси относно изискващата се документацията за работа с подобен клас апаратура?
  1. Нямам притеснения/въпроси.2. Притежавам всички необходими документи, които ми бяха предоставени от продавача на апарата3. Имам притеснения/въпроси. Не получих посочените документи от продавача4. Нямам такъв клас апарати, но бих искала да знам всичко за изискващата се документация и кой трябва да ги предостави5. Друго
  6. Какво обучение според вас трябва имате/търсите за работа с лазерни системи?
  1. Квалификационно обучение от лицензиран ЦПО2. Сертифицирано обучение от производителя/търговеца3. Друго
  7. Имате ли затруднения с разбирането и настройките на различните технически параметри за работа с лазерни и IPL системи и за кои се нуждаете от още информация?
  1. Нямам затруднения, разбирам добре всички параметри2. Работя с предварително зададени параметри3. Имам нужда от повече информация за енергия J / cm²4. Имам нужда от повече информация за дължина на вълната: nm5. Имам нужда от повече информация за: Поредица от импулси: импулса / секунда6. Имам нужда от повече информация за: Продължителност на импулса: ms7. Имам нужда от повече информация за: Честота на импулса: Hz
  8. Какви са най-често срещаните проблеми, с които сте се сблъсквали в практиката си?
  9. Има ли конкретни въпроси, на които бихте искали да получите разяснение и/или отговор?"