БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА   Подобни публикации „Асоциациация на медицинските козметици” (АМК)

„Асоциациация на медицинските козметици” (АМК)

„Асоциациацията на медицинските козметици” (АМК) е сдружение с нестопанска цел, създадено през 2017 г. в подкрепа и защита на интересите на специалистите с професионална квалификация „Медицински козметик“, намиращи реализация в различни области на медико-козметичната практика, …