ВАЖНО! За всички настоящи и бъдещи колеги козметици!

За АКБ един от най-важните приоритети е популяризирането на добрите практики. Според нас на едно от първите места стои обучението на козметиците – както началното, така и надграждащото. Центровете за професионално обучение /ЦПО/ и професионалните …

СПЕЦИАЛНА ОФЕРТА

Offers_AKB   Подобни публикации КРИСТИНА СОКОЛОВА: „ЗА МЕН КОЗМЕТИКАТА Е ЛЮБОВ КЪМ КРАСОТАТА И СЪЗДАВАНЕТО НА КРАСОТА“ РОЛЯ НА ЛИПИДИТЕ В ТЕРАПИЯТА НА АКНЕ КАК ДА СТРУКТУРИРАМЕ БИЗНЕСА СИ, ЗА ДА Е УСПЕШЕН – ЧАСТ …