Сертификат за пряко членство на АКБ в БТПП за 2021 година

АКБ вече притежава сертификат за пряко членство в БТПП за 2021 година. https://www.bcci.bg/cert/display/205982141/2021 БТПП изказва благодарност на АКБ за доброто сътрудничество и дава възможност за активно ползване на предоставяните от Българската търговско-промишлена палата услуги, както …

Членство на АКБ в БТПП

В изпълнение на своите цели, в началото на 2021 г. АКБ предприе стъпки към категоричното си позициониране като браншова организация и осигуряването на работещи механизми за защита на авторитета на професията и на правата на …