„Асоциациация на медицинските козметици” (АМК)

„Асоциациацията на медицинските козметици” (АМК) е сдружение с нестопанска цел, създадено през 2017 г. в подкрепа и защита на интересите на специалистите с професионална квалификация „Медицински козметик“, намиращи реализация в различни области на медико-козметичната практика, включително дерматологични и дерматокозметични центрове.

Основна цел на асоциацията е обединяване на представителите на козметичния сектор и по-специално медицинските козметици в общност от съмишленици  с общи ценности, етични и професионални принципи и стандарти, които заедно да отстояват по-пълноценно своите права и работят в среда, която насърчава партньорството и прави възможен конструктивния диалог между различните участници в естетичната медицина, както и връзката с публичните институции и други държавни, частни и граждански организации от общ интерес за всички нас.

Асоциацията е член на Българската стопанска камара (БСК) и е афилиран член на най-голямата междунаронда асоциация за терапия за красота  CIDESCO.

Дейността на нашата асоциация е насочена основно към утвърждаване на професията „Медицински козметик“ и подобряване на здравната култура на потребителите на медико-козметични услуги, като основният ни фокус е подпомагане на личностната реализация на медицинските козметици и предприемане на действия за подобряване на законодателната и административа практика в областта. Асоциациацията организира и провежда обучения и практически форуми за повишаване на квалификацията на специалистите, работещи в сферата на естетичната козметология.

Като организации със сродни цели и приоритети, вярваме, че можем да бъдем успешни партньори в реализирането на редица инициативи в подкрепа на професионалния бранш, както и за изграждането на позитивния имидж на всички специалисти, работещи в сферата на медико-козметичната практика.

С уважение: Тяна Пресолска
Председател на АМК

335 100 Асоциация на козметиците в България