Анелия Талиб

Анелия Талиб, гр. София

Управител, собственик и козметик съм в Patricia & Amer beauty center.

Козметик втора квалификационна степен от 2010 година.

Първите пет години след квалификацията, практикувах като управител и козметик в Patricia Beauty Center в Ливан.

Гласувано ми е доверие за председател на КО към УС на АКБ във връзка с икономическото ми образование като Магистър по специалността „Счетоводна отчетност“ към УНСС от 1998 г. Практиката ми по специалността е както следва: десет години инспектор в сектор „Ревизии“ към НАП и управител и счетоводител на собствена счетоводна къща до 2010 година.

Вярвам в целите на Асоциацията на козметиците в България и в нейния успех!

„Мечта, която мечтаеш сам е само мечта, мечта, която мечтаете заедно е реалност.“

961 1081 Асоциация на козметиците в България