Апаратура за козметични салони и центрове за красота

ТИПОВЕ АПАРАТУРА, УСТРОЙСТВО, ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ, ОСИГУРЯВАНЕ НА ФУНКЦИОНАЛНА ГОДНОСТ

Специалистите, предлагащи грижи за здравето и красотата, извършват много и разнообразни процедури. С развитието на технологиите в продължение на десетки години се разработват и ползват също такъв широк спектър от специализирани апарати. Някои от тях – пароозонатор, охладител (кулер), абсорбатор и др. подпомагат работата на оператора, а други са незаменими за провеждането на дадена процедура – фотоепилация, радиочестотна терапия, криолиполиза и т.н.

ОБОСНОВКА НА ВАЖНОСТТА ОТ ПОДБОР И ПОДДЪРЖАНЕ В ОПТИМАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА ИЗПОЛЗВАНАТА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АПАРАТУРА

Като всяка машина, тези апарати се нуждаят от периодична проверка на тяхното състояние, от профилактика, смяна на консумативи, проверка и настройка на параметрите, определящи правилното им функциониране, с цел гарантиране на пълноценната им работа. Това се налага основно поради фактора „време” – там, където има движещи се части, се наблюдава износване, поява на хлабини, влошаване на уплътненията и електрическите връзки в апарата и в подвижните накрайници; някои компоненти от електронните блокове в резултат на стареене и интензивна експлоатация изменят осезаемо първоначалните си параметри, което води до съществена промяна на изходното въздействие.

В много съвременни апарати, най-вече маркови и от висок клас, има вградена система за самодиагностика, която подава информация за възникнали проблеми и същевременно при сериозни отклонения блокира работата им до отстраняване на причината за дефекта. В повечето апарати, обаче, липсва подобна система и за наличието на проблеми се разбира по влошената работа на устройството – прегряване, повишен шум, нисък вакуум/налягане, теч на охладителна течност и други подобни, или по намаления и дори липсващ ефект от направените процедури. Понякога, макар и по-рядко, се наблюдава повишено ниво на изходното въздействие, което е реална опасност от предозиране и причиняване на увреждане на третираната част от тялото.

МЕТРОЛОГИЯ – ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Метрологията е наука за измерванията. Освен основните дейности по определяне на международно признати единици за измерване и реализирането им чрез научни методи, тя осигурява изграждането на верига за проследимост чрез определяне и документиране на стойността и точността на измерване. Метрологията се подразделя на три категории с различни нива на сложност и точност – Научна метрология (организира, развива и поддържа националните еталони), Индустриална метрология (осигурява правилното функциониране на средствата за измерване, използвани в индустрията, в производствените процеси и при изпитване, за осигуряване на качеството на живота на гражданите и за научните изследвания) и Законова метрология (занимава се с измервания, влияещи върху прозрачността на икономическите сделки и когато има нормативни изисквания за проверка на средствата за измерване).

Производството на всеки апарат, предлаган на световния пазар и в частност в ЕС, включва методи и средства за измерване, гарантиращи нивата на изходните му параметри (енергия, ток, температура, честота, интервал от време и т.н.), давани в техническата спецификация. С течение на времето и в зависимост от допълнителни фактори – интензивност на експлоатация, параметри на работната среда, качество на изработката и др., част от тези параметри се променят. Наличието или липсата на периодично сервизно обслужване, както и качеството на сервизната поддръжка, са определящи за гарантиране на пълна функционална годност на всеки апарат в съответствие с документацията на производителя.  Важна част от сервизната поддръжка е извършването на периодична метрологична проверка, с което се осигурява надеждната и безопасна работа на апаратурата както за клиента, така и за оператора.

ДОКУМЕНТАЦИЯ, IT & HW ПОДКРЕПА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Професионалната сервизна дейност е свързана с ползването на набор от апаратни и информационни средства – документация, стандартни и специализирани инструменти, програмни продукти, кодове за достъп и др. В някои случаи, особено при сложни апарати от висок клас, за влизане в т.нар. „сервизен режим” (за извършване на диагностика, нулиране на грешки и др. подобни) е наложително съдействие от страна на производителя. Понякога се налага самият апарат да бъде изпратен до регионален доверен сервизен център за калибровка и метрологична проверка в съответствие с прилаганите от производителя стандарти, което е свързано с по-високи, но неизбежни разходи. Често срещана ситуация е невъзможността за контакт и подкрепа от производителя – при прекратяване на дейността му, при липса на местен търговски/сервизен представител, при закупуване през онлайн-платформи и др. В подобни случаи, когато менюто на апарата не е заключено, е възможно да бъдат получени много добри резултати при намесата на квалифицирани сервизни специалисти с опит в обслужването на сходна апаратура – метрологична проверка след пълноценна профилактика и при необходимост донастройка на основните параметри на апарата (захранващи напрежения, честоти и др.).

ТИПОВЕ АПАРАТИ, ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРОЦЕДУРИ

Специализираните апарати под общото наименование „Beauty machines“, са резултат от изследванията на многобройни лаборатории за ефектите от подлагане на различни части от човешкото тяло на разнообразни въздействия с различни характеристики – светлина, електрически ток, топлина, студ, биохимично третиране с газове (кислород, озон) или елеткролитно  въвеждане на течни активни вещества (мезотерапия), механично третиране – ултразвук, масаж, вибрации, всмукване и комбинации от тях. Съществуват две основни групи апарати – с една функция и комбинирани. Изборът на апарат от едната или другата група има своите предимства и недостатъци:

  • Самостоятелните устройства позволяват съответната процедура да се извършва на обособено работно място, което дава независимост и позволява едновременна работа на различните апарати; в случай на повреда, отпадат записаните часове само за конкретната процедура; заемат повече място и сумарно имат по-висока цена.
  • Комбинираните апарати (с 2 и повече функции) са икономично решение както откъм заемано място, така и като себестойност; повечето, поставени между съседни работни места, позволяват едновременно прилагане на 2 функции; възникването на дефект на която и да е функция, изискващ сервизна намеса извън салона, води до отпадане на часовете за всички останали функции.

Самостоятелни решения се предлагат от множество производители – както утвърдени, така и по-непознати и непретенциозни. Почти винаги цената е ориентир и съответства на възможностите и надеждността на апарата. Комбинираните маркови апарати с повече от 2 функции са рядкост. Китайски производители предлагат разнообразни комбинации от 8–12 отделни функции на достъпна цена, като въпреки очакванията не винаги компромисът води до предимно негативен резултат. Възможно е една или няколко от функциите да осигуряват съвсем прилична работа с апарата и ако другите не се ползват, все пак да има на разположение евтин комбиниран апарат, заемащ малко място.

ОБЩО УСТРОЙСТВО НА АПАРАТ СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНО ПРИЛОЖЕНИЕСХОДСТВО В ОСНОВНИТЕ МОДУЛИ НА РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ АПАРАТИ

Апаратите, ползвани в козметичната практика, в зависимост от устройството си може да бъдат разделени на прости и сложни. Простите (стерилизатор, пароозонатор, сгъстен въздух, дермабразио, дарсонвал) се състоят от кутия, захранващ кабел, ключ, изпълнителна част (компресор, парогенератор, UV-лампа и т.н.), като най-често липсва интелигентен модул за управление.

Апаратите със сложно устройство имат типична структура, включваща общ корпус, в който са поместени модулите на захранващия блок, интелигентния модул за управление, визуализация и сигнализация, специфичен модул за конкретната функция, спомагателни модули за осигуряване на нормални условия на работа (въздушно/водно/електрическо охлаждане), подвижен накрайник (един или повече). Обикновено на предния панел се намират паник-бутон и ключ за достъп, а на задния – предпазител(и), краен изключвател, индикатор за ниво и клапани за презареждане с охлаждаща течност, букси за захранващ и интерфейсни кабели. Комбинирането на няколко функции в един корпус позволява оптимизиране на структурата (например ползване на един общ захранващ модул за всички функции, общо управление и визуализация за няколко функции, общо охлаждане). Въпреки огромното разнообразие на апарати като производители и конкретни технически решения, еднотипната им структура позволява да бъде прилаган сходен подход при диагностиката и последващото отстраняване на възникнали проблеми. Това изисква добра професионална подготовка на сервизните специалисти, включваща познаване на аналоговата и цифрова схемотехника, елементната база и наличието на богат опит в ремонта на различни типове електронни модули.

АСПЕКТИ, СВЪРЗАНИ С ПРОМЯНАТА НА ФУНКЦИОНИРАНЕТО И ЕФЕКТИВНОСТТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ АПАРАТИ ПРИ ПРОДЪЛЖИТЕЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

С течение на времето настъпват изменения в поведението на всеки апарат, независимо от неговите тип, производител, категория или цена. Промените се дължат или са свързани със следното:

  • Механично износване на движещи се компоненти – вентилатори, компресори, циркулационна помпа, датчик за поток и др.
  • Електромеханично износване – контакти на релета/контактори, предпазители, букси и куплунзи към работни накрайници.
  • Остаряване, свързано с изменение на основни параметри на отделни активни и пасивни електронни елементи – кондензатори, резистори, оптрони, симистори и др.

ТИПИЧНИ ДЕФЕКТИ ПРИ ОСНОВНИТЕ ВИДОВЕ ИЗПОЛЗВАНИ АПАРАТИ – С ДИРЕКТНА И ОТЛОЖЕНА ВЪВ ВРЕМЕТО СИМПТОМАТИКА

Най-често възникват дефекти в работните накрайници в резултат на интензивна, продължителна или неправилна експлоатация. Поради редовно усукване, огъване и опъване се напуква външният защитен шлаух, което рязко увеличава риска от закъсване на проводниците и появата на теч от гъвкавите тръби за охладителната течност, намиращи се в него. А поради намаление на капацитета на филтровите кондензатори се появяват пулсации, изменя се стойността или липсват отделни захранващи напрежения в захранващия(-те) модул(и). В резултат от износване на бутони и/или тъчскрийн възникват трудности в ползването на интерфейса за управление. Дефектите от този тип обикновено не настъпват изведнъж, като симптомите се задълбочават с течение на времето. Основните дефекти в електрониката се дължат на частичен или пълен отказ на полупроводникови (най-често силови) елементи. Обикновено дефектът настъпва внезапно и не се самовъзстановява. Наблюдават се и специфични дефекти, понякога с произволна във времето симптоматика, най-често свързани с параметрите на работната среда (вибрации, температура, влажност).

АСПЕКТИ И ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ПОДДРЪЖКА И ГАРАНТИРАНЕ НА ФУНКЦИОНАЛНА ГОДНОСТ НА ОСНОВНИТЕ АПАРАТИ, ПОЛЗВАНИ В КОЗМЕТИЧНИТЕ ЦЕНТРОВЕ

За пълноценно и дългосрочно използване на апаратурата във всеки козметичен салон следва да се обръща внимание на сервизното й обслужване – гаранционно и следгаранционно. Гаранционно сервизно обслужване обикновено се предоставя от местен представител на производителя със сервизна база в страната. Нормалният срок на гаранцията е 12 или 24 месеца. Обичайна практика е и сервизно обслужване извън страната, което съответно води до по-дълъг срок за отстраняване на дефекта, както и транспортни разходи, ако не са за сметка на търговеца.

Следгаранционното сервизно обслужване е изключително важно за проверка и гарантиране работоспособността на апаратурата, независимо от производителя й. Препоръчително е то да бъде извършвано от фирмен или оторизиран от производителя сервиз, което дава увереност за успешно решаване на възникналите проблеми в кратки срокове. Нормална практика и фирмена политика на утвърдените производители е в съответните им сервизни структури да се поддържа само произведена от тях апаратура.

АНАЛИЗ НА ПРИЛАГАНИТЕ ПОДХОДИ ЗА ИЗБОР И ПРИДОБИВАНЕ НА АПАРАТИ ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

В страната съществуват десетки представители и дистрибутори на производители на козметична апаратура. Пазаруването от тях обикновено дава възможност да се получи консултация и демонстрация на търсения апарат на място, както и да се обсъдят условията за гаранционно обслужване. По този начин доскоро се придобиваха по-голямата част от апаратите. В последните години все по-често се закупува апаратура през интернет платформи, основно китайско производство. Така се постига по-изгодна цена, но гаранционното обслужване не е сигурно и няма местен официален сервиз. Специализираните изложения за козметична апаратура често се ползват за закупуване на маркова апаратура на преференциална цена. В такива случаи гаранционното обслужване остава под въпрос, дори и да има местен представител на производителя със сервизна база. Съществува и пазар на употребявани апарати. При този вариант основният аргумент е ниската цена. Рисковете са свързани с неясното техническо състояние на апаратурата и оставащия й експлоатационен ресурс. При всички изброени варианти има избор между маркови апарати и значително по-евтини устройства от по-малки и слабоизвестни производители. Важно е да се отчита, че съществуват производители на апарати с отлично качество от висок клас не само в САЩ, Япония, Южна Корея, Израел, ЕС (Испания, Италия и др.), а и в Китай. Цената е почти винаги адекватен ориентир за качеството на закупуваната апаратура. Въпреки това, понякога се срещат сполучливи апарати от малко известни производители на изключително изгодна цена.

ИЗВОДИ:

  • Всяка апаратура променя поведението си с течение на времето, което налага редовната й проверка и поддръжка в специализиран сервиз.
  • Съществуват множество варианти и технически решения на апарати с еднакво предназначение. За правилен избор трябва да се вземат предвид много и често противоречащи си фактори.
  • При липса на документация и поддръжка от производителя, независимо от това дали е утвърден или слабо известен, съществува възможност за пълноценна сервизна намеса при участието на достатъчно квалифицирани и опитни специалисти.

Автор: инж. Любомир Начев

1259 723 Асоциация на козметиците в България