ЦПО

ВАЖНО! За всички настоящи и бъдещи колеги козметици!

ВАЖНО! За всички настоящи и бъдещи колеги козметици!

960 506 Асоциация на козметиците в България
ПОЛИ АНГЕЛОВА: „ПО ВРЕМЕ НА ИЗПИТА ВИДЯХ ЗАВЪРШЕНИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ“

ПОЛИ АНГЕЛОВА: „ПО ВРЕМЕ НА ИЗПИТА ВИДЯХ ЗАВЪРШЕНИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ“

1170 1986 Асоциация на козметиците в България