Стани член

Как да станете член на АКБ?

Молим Ви преди да попълните Вашите заявления и анкетни карти, отворете и прочететe устава и целите на АКБ.

За член на АКБ можете да се кандидатирате в две форми, физическа и юридическа.

 1. физически член – всеки козметик в България, който има документ за завършено обучение по козметика, или по част от професия козметик. Няма значение дали имате трудов стаж или за момента не практикувате.
 2. Юридически (асоцииран) член – всеки управител на фирма, чиято дейност е свързана с козметичния бранш, може да подаде заявление. Като член се вписва фирмата.

Какви докуменити трябва да изпратя?

 1. Заявление за членство (приложена е бланка) Взависимост от това, каква форма на членство ще изберете, трябва да попълните съответното заявление (физически или асоцииран)
 2. Анкетна карта (приложена е бланка) Взависимост от това, каква форма на членство ще изберете, трябва да попълните съответната анкетна карта (физически или асоцииран)
 3. Декларация за съгласие за обработка на лични данни (приложена е бланка)
 4. Документ(копие) удостоверяващ , че сте првоспособни да упражнявате професията Козметик (за физически членове).
 5. Документ (копие) за регистрация на фирмата удостоверяващ, че дружеството е свързано с козметичния бранш (за асоциирани членове)

Как да платя членския внос?

Членският внос за една календарна година е в размер на 150лв.(сто и петдесет).

Следва да бъде заплатен заедно с подаване на документите за членство. Активните членове на АМК-АСОЦИАЦИЯ НА МЕДИЦИНСКИТЕ КОЗМЕТИЦИ, ползват намаление от 20лв. (двадесет лева) от членския внос. Те трябва да прибавят към документите за членство, копие от сертификата за членство в АМК за текущата година.

УС на АКБ разглежда документите за членство и след одобрение на кандидатурата получавате Email с потвърждение. След получаване на потвърждението се прави банков превод на членски внос.

Членският внос се заплаща по Банков път.

Сметката е:

 • IBAN: BG52 TEXI 9545 1007 0183 00
 • BIC/SWIFT: TEXIBGSF в Български лева. 
 • АСОЦИАЦИЯ НА КОЗМЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Къде да изпратя документите?

Моля, изпратете сканирани попълнените документи на: akb14012020@gmail.com

За повече информация:

 • Служебен номер на АКБ: +359 878 244 977

В рамките на 14 дни комисията по приемане ще заседава и ще Ви изпрати документ, че вече сте член на АСОЦИАЦИЯ НА КОЗМЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ.

Членовете имат право на мнение и участие в дискусиите и срещите на членовете на АКБ, но нямат право на глас при гласуване на общото събрание.

Документи за членство:

 1. Заявление за Физическо лице
 2. Заявление Юридически лица/асоциирани членове
 3. Анкетна карта Физическо лице
 4. Анкетна карта Юридически лица/асоциирани членове
 5. Декларация за защита на личните данни
512 512 Асоциация на козметиците в България