Членове

Вилияна Божинова

Вилияна Божинова

396 529 Асоциация на козметиците в България
Оля Тодорова

Оля Тодорова

1067 1601 Асоциация на козметиците в България
Искра Цонкова

Искра Цонкова

1067 1601 Асоциация на козметиците в България
Дермика Естетика ЕООД

Дермика Естетика ЕООД

298 128 Асоциация на козметиците в България
Частен професионален колеж „Богоя“

Частен професионален колеж „Богоя“

2016 705 Асоциация на козметиците в България
Crimson Professional Cosmetics

Crimson Professional Cosmetics

1920 1080 Асоциация на козметиците в България
МЕДИКОФАРМ ХЕЛТ ЕНД БЮТИ ЕООД

МЕДИКОФАРМ ХЕЛТ ЕНД БЮТИ ЕООД

2048 1951 Асоциация на козметиците в България
ЛОГОН ЕООД

ЛОГОН ЕООД

1122 1054 Асоциация на козметиците в България
BEAUTY SECTOR

BEAUTY SECTOR

150 150 Асоциация на козметиците в България
Десислава Такова

Десислава Такова

150 150 Асоциация на козметиците в България