Членове

JapDerm

JapDerm

1180 1200 Асоциация на козметиците в България
Диана Петрова

Диана Петрова

400 600 Асоциация на козметиците в България
Анна Борисова

Анна Борисова

934 1600 Асоциация на козметиците в България
Цветелина Атанасова Минева-Темелкова

Цветелина Атанасова Минева-Темелкова

1200 1600 Асоциация на козметиците в България
Йоана Вълчанова

Йоана Вълчанова

400 600 Асоциация на козметиците в България
Мери Пигова

Мери Пигова

1067 1600 Асоциация на козметиците в България
Мария Сомова

Мария Сомова

640 738 Асоциация на козметиците в България
INTERCOSMETICA – PRIMAVERA ANDORRANA ООД

INTERCOSMETICA – PRIMAVERA ANDORRANA ООД

735 521 Асоциация на козметиците в България
Елена Павлова

Елена Павлова

1066 1599 Асоциация на козметиците в България
Силвия Станулова

Силвия Станулова

150 150 Асоциация на козметиците в България