Членство в БТПП

Сертификат за пряко членство на АКБ в БТПП за 2021 година

Сертификат за пряко членство на АКБ в БТПП за 2021 година

250 250 Асоциация на козметиците в България
Членство на АКБ в БТПП

Членство на АКБ в БТПП

1920 1044 Асоциация на козметиците в България