Архив

КОИ СА СТЪПКИТЕ КЪМ УСПЕШЕН БИЗНЕС?

150 150 Асоциация на козметиците в България

Членство на АКБ в БТПП

150 150 Асоциация на козметиците в България
ВАЖНО! За всички настоящи и бъдещи колеги козметици!

ВАЖНО! За всички настоящи и бъдещи колеги козметици!

960 506 Асоциация на козметиците в България
ВАЖНО! Извънредните мерки не засягат козметичните салони

ВАЖНО! Извънредните мерки не засягат козметичните салони

275 183 Асоциация на козметиците в България
Насоки от АКБ за работа при епидемична обстановка за COVID 19

Насоки от АКБ за работа при епидемична обстановка за COVID 19

2560 852 Асоциация на козметиците в България
Отворено писмо за частична компенсация на сектор „Доставчици на козметични услуги”

Отворено писмо за частична компенсация на сектор „Доставчици на козметични услуги”

1920 1281 Асоциация на козметиците в България